AnyCrop

Kéo và thả hình ảnh đây!
HOẶC

 Giới thiệu AnyCrop

Cách dễ dàng để cắt ảnh trực tuyến.

Cắt hình ảnh chưa bao giờ được dễ dàng hơn hoặc nhanh hơn! Cắt bất kỳ hình ảnh hoặc hình ảnh nào được trình duyệt web của bạn nhận ra, cho dù đó là JPEG JPEG, PNG, SVG hoặc WebP.

 Cắt hình ảnh bất cứ nơi nào

Dễ dàng, nhanh chóng và hoạt động ngoại tuyến.

Hình ảnh được xử lý trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cắt bất kỳ hình ảnh nào, ngay cả khi bạn ngoại tuyến. Hình ảnh không được tải lên hoặc truyền đến bất kỳ máy chủ nào.

Đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi cho các chính sách của chúng tôi trên các tập tin cookie, quảng cáo, và nhiều hơn nữa.